Minggu, 29 Januari 2012

Nama yang diambil dari bahasa Arab,&Islam

    NO   NAMA                                                                 ARTI
 1.   Aban                                                                  Perbuatan yang sangat jelas
 2.   Abdul,Abdi                                                        Hamba
 3.   Abdullah                                                            Hamba Allah
 4.   Abdul Manaf                                                      Hamba Allah yang maha tinggi
 5.   Abdul malik                                                        Hamba Allah yang maha memiliki
 6.   Abdul Rohman                                                    Hamba Allah yang maha pengasih
 7.   Abdul Rohim                                                      Hamaba Allah yang maha penyayang
 8.   Abbas                                                                Singa
 9.   Abid                                                                  Orang yang beribadah
 10.   Abidin                                                               Orang yang beragama
 11.   Abiyu                                                                 Orang yang mulia jiwanya
 12.   Abrar                                                                 Golongan yang berbuat baik
 13.   Abu                                                                    Ayah
 14.   Abudin                                                               Tonggak Agama
 15.  Abrar                                                                  Golongan yang berbuat baik
 16.  Adib                                                                    Budayawan
 17. Affery                                                                   warna bumi
 18.  Ahmad                                                                 Terpuji
 19.  Ahmadi                                                                yang terpuji
 20.  Ahmadun                                                             Terpuji dan elok
 21.  Ahmadin                                                              Agamanya terpuji
 22.  Ahnaf                                                                  Lebih suci/Lurus hatinya
 23.  Ainun                                                                  Air mata
 24.  Ainun najib                                                          Air mata pandai/kepandaian air mata
 25.  Ainun Nisa                                                          Air mata wanita
 26.  Aisha                                                                  Perempuan
 27.  Ala                                                                     Mulia
 28.  Alaudin                                                              Kemulian Agama
 29.  Alem                                                                 Orang yang berilmu
 30.  Ali                                                                     Ilmu
 31.  Ali Ahmadi                                                        Berilmu Dan terpuji
 32.  Ali Anshori                                                        Kaum Anshor yang berilmu
 33.  Almer                                                                Pangeran
 34.  Almirah                                                             Putri Agung
 35.  Alim                                                                  Merilmu /Mengetahui
 36.  Aliman                                                              Berilmu dalam
 37.  Alphard                                                             Sendiri
 38.  Alzena                                                               Nama bunga untuk obat
 39.  Amanah                                                             Perintah/hatinya bebas bahaya
 40.  Amar                                                                 Perintah 
 41.  A'mal                                                                 Harapan
 42.  A'mir                                                                 Kemakmuran
 43.  Amir                                                                  Panjang umur
 44.  Amirudin                                                           Pemeluk Agama sepanjang umur
 45.  Amin                                                                 Pemegang amanat
 46.  Aminah                                                             Dapat dipercaya
 47.  Amjad                                                              Lebih mulia
 48.  Amanullah                                                          Keamanan dari Allah
 49.  Aminah                                                              Tubuh yang lentur
 50.  Amrullah                                                            Perintah Allah
 51.  Amru                                                                 Kehidupan
 52.  Ana                                                                   Saya
 53.  Anas                                                                 Mesra/Periang
 54.  Anis                                                                  Ramah tamah
 55.  Antar                                                                Berani dalam peperangan
 56.  Arhab                                                               Memanjakan
 57.  Arkhab                                                             Yang lapang hati
 58.  Arif                                                                    Bijaksana
 59.  Ariqoh                                                               Baik budi/mulia
 60.  Asad                                                                 Singa
 61.  As'ad                                                                 Bahagia
 62.  Asjad                                                                Emas atau mutiara
 63.  Aswad                                                              Hitam
 64.  Asyam                                                              Pemimpin yang mulia
 65.  Asyraf                                                               Lebih mulia
 66.  Atha                                                                 Rejeki/kebaikan
 67.  Athaya                                                             Hadiah
 68.  Athallah                                                           Karunia Allah
 69.  Athiyyah                                                          Pemberian
 70.  Alatas                                                             Yang tinggi
 71.  Atikah                                                             Pemurah
 72.  A'tik                                                                Pemurah
 73.  Aufa                                                                lebih cepat
 74.  Auf                                                                 Singa/serigala
 75.  Azhar                                                              Lebih cepat
 76.  Azmi                                                               Keteguhan Hati 
 77.  Aziz                                                                Yang perkasa

Tidak ada komentar:

Posting Komentar